Štěpánka Hrbková

Den, který je krutou připomínkou násilí na ženách v 21.století!

6.února

Zdroj obrázku : Canva

Dneska bouřlivé téma, milé moje.

Umíme si jako společnost poradit kde s čím. Ale když přijdou na řadu obřady starší než křesťanství a islám, téma ženských pohlavních orgánů a rovnoprávnost žen v muži ovládaném světě, řešení je na desítky let… 

Ženská obřízka (Female Genital Mutilation / FGM) znamená částečné nebo úplné odstranění vnějších ženských pohlavních orgánů nebo jejich poškození z jiných než lékařských důvodů. Obvykle se provádí v nehygienických podmínkách a bez anestezie. FGM se většinou provádí u mladých dívek někdy mezi dětstvím a 15 lety.

I když i v afrických zemích je FGM postupně zakazována (viz Protokol k Africké chartě práv z Maputo, který zakazuje i další tradiční praktiky), stále se odhaduje, že je FGM ohroženo kolem 30 milionů dívek mladších 15 let

Africký problém? 

Nejčastěji se tento hrůzný zákrok provádí v Africe a na Blízkém východě, ale praktikuje se také v některých zemích Asie a Latinské Ameriky a mezi komunitami, které pocházejí z těchto regionů. Mrzačení ženských pohlavních orgánů nadále přetrvává mezi populací imigrantů žijících v západní Evropě, Severní Americe, Austrálii i Novém Zélandu. 

Proč se to děje? 

Ženská obřízka má tak hlubokou historii, že by ji kdejaké náboženství mohlo závidět…Kromě kulturních důvodů, kdy se vychází z přesvědčení, že mrzačení ženských pohlavních orgánů má náboženské opodstatnění nebo souvisí s čistotou, věrností a krásou a doprovází se prehistorické rituály, narážíme i na silné sociálních vazby. Dívky, které nepodstoupily FGM, jsou považovány za „slabší“ jedince a jsou považovány za ty špatné v komunitě, což je často povzbuzuje k tomu, aby podstoupily proceduru jen proto, aby je společnost přijala. 

Úpadek nebo ztráta živobytí, které se zvýšily i kvůli pandemii Covid-19 a následných lockdownů přímo ohrozila generaci mladých dívek… Rodiny byly nuceny provdat své dospívající dívky výměnou za peníze, dobytek nebo zásoby jídla a podmínkou těchto komunit je samozřejmě dívka obřezaná. 

FGM v hrůzných číslech 

Umíme si jako společnost poradit kde s čím. Ale když přijdou na řadu obřady starší než křešťanství a islám, téma ženských pohlavních orgánů a rovnoprávnost žen v muži ovládaném světě, řešení je na desítky let… 

Ačkoli je ženská obřízka mezinárodně uznána jako porušení lidských práv, celosvětově se odhaduje, že alespoň 200 milionů žijících dívek a žen podstoupilo nějakou formu FGM.

Pokud budou současné trendy pokračovat, do roku 2030 jí bude vystaveno dalších 15 milionů dívek ve věku 15 až 19 let.

Země s nejvyšším počtem FGM mezi dívkami a ženami ve věku 15 – 49 letSomálsko 98%, Guinea 97 %Džibutsko 93 %.

Dívky ve věku 14 a mladší představují 44 milionů z těch, které byly oříznuty! Takto mladé dívky s ženskou obřízkou má největší zastoupení Gambie 56 %, Mauritánie 54 % a Indonésie, kde tuto praxi podstoupila přibližně polovina dívek ve věku 11 let a mladších.

Ženská obřízka je v Evropské unii nelegální. V některých evropských zemích je dokonce trestná i v případě, že je provedena mimo území daného státu.

ZDROJ obrázku: www.canva.com

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) existuje několik typů tohoto zákroku, který se provádí obvykle nožem, žiletkou či nůžkami:

  • Typ I: částečné nebo úplné odstranění viditelných pohlavních orgánů – klitorisu a okolí (klitoridektomie).
  • Typ II: částečné nebo úplné odstranění vnějších pohlavních orgánů (viz typ I) a malých stydkých pysků s / bez obřezání velkých stydkých (excize).
  • Typ III: zúžení poševního otvoru a vytvoření kryjícího uzávěru tím, že jsou malé a/nebo velké pysky obřezány a tkáň spojena, s / bez odstranění viditelné části klitorisu (infibulace).
  • Typ IV: zahrnuje zákroky, které nelze zařadit do předchozích třech kategorií. WHO jmenuje např. probodávání, provrtávání, nařezávání (introcize) a vyškrabování, rovněž kauterizaci ženských rodidel

Masajský obřad obřízky

Obřad FGM se koná jednou ročně a schází se na něm všechny dívky, které v daném roce dosáhnou zletilosti. Je to velká společenská událost, která se vyznačuje radostným veselím a hodováním. Proceduru provádí obvykle starší žena s velkými zkušenostmi. Všechny dívky jsou obřezány ve stejný den a až donedávna stejným nástrojem, obvykle ostrým nožem známým jako „ormurunya“. K zastavení krvácení se aplikuje pasta z kravského trusu a mléčného tuku. Masajská praxe je známá také jako klitoridektomie, která zahrnuje odstranění klitorisu nebo jeho části.

Krátkodobé a dlouhodobé důsledky ženské obřízky:

· silná bolest a nadměrné krvácení, smrt

· potíže při močení

· cysty, infekce a neplodnost

· psychologické problémy

· bolestivý a nepříjemný sex

· komplikace při porodu a vyšší riziko úmrtí novorozenců

-přenos HIV a jiných nemocí

Jak se bojuje za snižování počtu ženské obřízky? 

Podporou /adopcí mladých dívek, aby mohly studovat /pracovat a jejich rodiny je nemusely nechat provdat / prodat. 

Vzděláním – nejen dívek, ale i ostatních komunit, jaká rizika takový obřad přináší a ukazování reálných úspěšných žen bez obřízky, že nejsou prokleté, ani odvrhnuté společností, ale žijí ,,normální život” nezávisle na FGM, které byly ušetřeny. 

Vzděláním naší evropské společnosti, aby si nemyslela, že nás se to netýká. Protože s přílivem cizích kultur do Evropy je i FGM naší záležitostí a musíme k ní postavit zodpovědně. Ochránit děti. 

Otevření dalších a dalších center pro děti a azylových domů, bezplatné telefonní linky, podpora neziskových organizací, kam se mohou dívky obrátit o pomoc, když utíkají nebo se staly už obětí násilí. 

Cesta je dlouhá a plán vymýtit ženskou obřízku do roku 2030 je utopie. Přesto je v našem zájmu, aby tento nechutný čin páchaný na nezletilých dětech – dívkách byl jednomyslně a celosvětově odsouzen, zakázán, vymýcen a dostal se do encyklopedie stejně jako vyhynulí dinosauři nebo vzducholodě, kde bude jen hrůznou připomínkou násilnosti na ženách v 21.století.

Zdroj obrázku: www.canva.com

ZDROJE KE ČLÁNKU: https://www.omdc.cz/mezinarodni-den-nulove-tolerance-zenske-obrizce/

6. únor je Mezinárodním dnem nulové tolerance k ženské obřízce

https://www.un.org/africarenewal/international-day-zero-tolerance-female-genital-mutilation-6-february

International Day of Zero Tolerance to Female Genital Mutilation

https://www.un.org/en/observances/female-genital-mutilation-day

Přejít nahoru